Dr. Major László ügyvéd

KIK VAGYUNK?

About

A Major Ügyvédi Iroda alapítója több mint húszéves szakmai tapasztalattal bír és Spanyolországban (Madrid, Barcelona) valamint a Karib-térségben (Punta Cana) is rendelkezik partnerirodával.

Az ügyvédi iroda három jogász együttműködésével látja el ügyfelei érdekérvényesítését, akik közül ketten a spanyol jogi szaknyelvet is felsőfokon ismerik szóban és írásban egyaránt.

A Major Ügyvédi Iroda szoros együttműködést tart fenn a budapesti spanyol és latin-amerikai diplomáciai képviseletekkel, valamint a Spanyolországban akkreditált magyar missziókkal. Partnereinken keresztül azonnali jogi segítséget tudunk nyújtani a külföldön bajba esett, büntetőeljárás alá vont honfitársainknak, valamint előzetes konzultáció alapján vállaljuk ingatlanügyletek teljeskörű lebonyolítását, amelynek során a jogbiztonságot szem előtt tartva biztosítjuk a teljes kétnyelvűséget.

A büntetőjogi védelem külföldön kizárólag a helyi anyagi és eljárásjogot magas szinten ismerő, az adott országban ügyvédi kamarai tagsággal rendelkező védőkolléga közreműködésével történhet. E körben rendkívül széles a spektrum kezdve a közlekedési kihágásoktól a kábítószerrel visszaélésen át egészen a gazdasági bűncselekményekig (csalás, költségvetési csalás, sikkasztás).

About
About

Amennyiben Önt külföldön büntetőeljárás alá vonják, joga van tolmácshoz, a magyar érdekképviseletet ellátó konzul értesítéséhez és értelemszerűen védőügyvédhez. Javasoljuk, hogy védő nélkül semmilyen nyilatkozatot, vallomást ne tegyen!